مدیریت آنلاین
... چقــــــدر دیر می فهمیم که زندگــــــی همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم... 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

اهداف:

ـ فراهم نمودن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور.

ـ تنظیم و اجرای سیاستها ، خط مش ها و مقررات بازرگانی کشور بطور گسترده و همه جانبه.

وظایف:

1) وظایف سیاستگزاری:

ـ تنظیم و اجرای سیاستها ، خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور.

ـ تنظیم روابط تجاری و انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت مقررات مربوط.

ـ تنظیم ضوابط و مقررات صادرات و واردات سالانه کشور و نظارت بر اجرای آن.

ـ سیاستگزاری و کنترل و نظارت و تنظیم بازار محصولات و ایجاد تسهیلات در تأمین کالاها و مواد اولیه مورد نیاز.

ـ نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید تا مرحله مصرف.

ـ تدوین سیاستهای پرداخت یارانه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط و هماهنگی در تنظیم یارانه های مواد غذایی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ـ تهیه و تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور.

ـ اصلاح نظام تعرفه های گمرکی.

ـ اتخاذ تدابیر لازم و اصلاح مقررات مربوط به ورود و صدور کالا و خدمات در جهت تسهیل تجاری.

2) وظایف برنامه ریزی:

ـ برنامه ریزی و اقدام لازم برای تامین ثبات اقتصادی و همکاری در کنترل تورم.

ـ تنظیم بازار داخلی برای محصولات و کالاهای تولیدی و مصرفی و فرآوردهای کشاورزی و دامی.

ـ بررسی و انجام امور مربوط به توصیه های سازمان جهانی گمرک و سازمانهای بین المللی استاندارد جهانی.


اهداف و وظایف وزارت بازرگانی

 

اهداف:

ـ فراهم نمودن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور.

ـ تنظیم و اجرای سیاستها ، خط مش ها و مقررات بازرگانی کشور بطور گسترده و همه جانبه.

وظایف:

1) وظایف سیاستگزاری:

ـ تنظیم و اجرای سیاستها ، خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور.

ـ تنظیم روابط تجاری و انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت مقررات مربوط.

ـ تنظیم ضوابط و مقررات صادرات و واردات سالانه کشور و نظارت بر اجرای آن.

ـ سیاستگزاری و کنترل و نظارت و تنظیم بازار محصولات و ایجاد تسهیلات در تأمین کالاها و مواد اولیه مورد نیاز.

ـ نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید تا مرحله مصرف.

ـ تدوین سیاستهای پرداخت یارانه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط و هماهنگی در تنظیم یارانه های مواد غذایی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ـ تهیه و تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور.

ـ اصلاح نظام تعرفه های گمرکی.

ـ اتخاذ تدابیر لازم و اصلاح مقررات مربوط به ورود و صدور کالا و خدمات در جهت تسهیل تجاری.

2) وظایف برنامه ریزی:

ـ برنامه ریزی و اقدام لازم برای تامین ثبات اقتصادی و همکاری در کنترل تورم.

ـ تنظیم بازار داخلی برای محصولات و کالاهای تولیدی و مصرفی و فرآوردهای کشاورزی و دامی.

ـ بررسی و انجام امور مربوط به توصیه های سازمان جهانی گمرک و سازمانهای بین المللی استاندارد جهانی.

ـ انجام بررسی های لازم و تهیه گزارش ها و پیشنهادهای مناسب به منظور رفع تنگناها و مشکلات موجود در جهت تشویق و توسعه امر صادرات با توجه به اهداف برنامه های دولت.

ـ برنامه ریزی و اجرای برنامه های خرید و فروش محصولات کشاورزی به صورت تضمینی با استفاده از بودجه عمومی، وجوه اداره شده یا تسهیلات بانکی.

ـ مطالعه و بررسی جهت تنظیم سیاستهای کلان تجاری درخصوص فراهم آوردن زمینه مشارکت روزافزون در نظام تجارت چندجانبه و در سایر ترتیبات و موافقت نامه های بین المللی و منطقه ای مربوط با همکاری سایر وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط.

ـ اعمال نظارت های لازم بر اجرای سیاستها و برنامه های بازرگانی کشور در بعد بین المللی و منطقه ای.

ـ قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین المللی مربوط به امور بازرگانی.

ـ انجام وظایف و مأموریت های روابط تجاری با اتحادیه اروپا و امور مربوط به قراردادهای تجاری آن.

ـ انجام وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO .

ـ تهیه و تنظیم و ارائه آمار و اطلاعات نهایی واردات و صادرات کشور و تجزیه و تحلیل لازم به منظور دست یابی به الگوی مناسب در زمینه صاد رات و واردات کالا و خدمات.

ـ انجام تحقیقات، مطالعات و پژوهشهای لازم در زمینه های اقتصادی، بازرگانی و اداری به منظور نیل به اهداف کلان اقتصادی و بازرگانی کشور.6

3) وظایف هدایت و هماهنگی:

ـ ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور.

ـ تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات موردنیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور.

ـ برقراری ارتباطات بین المللی و عنداللزوم انعقاد قراردادهای جهانی با سایر کشورها.

ـ حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی کشور از طریق هدایت فعالیتهای مربوط به ضمانت و بیمه صادرات، ارایه اعتبارات صادراتی داخلی و خارجی و پرداخت جوایز و تسهیلات به صادرکنندگان و تشکلهای صادراتی و تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادرات و یارانه های صادراتی.

ـ فراهم سازی زمینه های رقابت و جلوگیری از بروز انحصار در فعالیتهای تامین و توزیع کالاهای اساسی به استثنای آن بخش از کالاهای اساسی که صرفاً به بخش کالابرگی اختصاص دارد.

ـ ایجاد تسهیلات به منظور توسعه صادرات از طریق تعرفه های تجاری و جلوگیری از دامپینگ و قاچاق کالا.

ـ انجام اقدامات و ایجاد تسهیلات لازم برای حضور کالاها و خدمات کشور در بازارهای جهانی.

ـ حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از طریق سیاستگزاری، نظارت بر قیمت، استاندارد، نحوه توزیع و کیفیت کالا و خدمات وارداتی و ساخت داخل.

ـ تهیه و تنظیم سیاستها و راهبردها و نظارت بر برنامه های جامع تامین و تدارک کالاهای اساسی ، حساس و ضروری وارداتی و محصولات داخلی مورد نیاز و ایجاد هماهنگی لازم.

ـ تسهیل در اعمال تشریفات و مقررات گمرکی در راستای تشویق صادرات غیرنفتی.

ـ حمایت از سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق منابع بانکی و اعتبارات دولتی لازم به منظور تقویت این بخش در اقتصاد کشور.

ـ نظارت بر کلیه فعالیت های اصناف (اتحادیه های صنفی و واحدهای مربوطه).

ـ رسیدگی و حل اختلاف ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی.

ـ برنامه ریزی برای تامین ، حمل ، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی.

ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها ، ممنوعیتها ، تشویق صادرات.

ـ تنظیم بازار دام ، طیور ، گوشت و متفرعات آن در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ایجاد هماهنگی و اجرای سیاستهای ارشادی در تولید ، تبدیل و توزیع و بهبود کمی و کیفی آنها.

ـ اتخاذ تمهیدات و اقدامات لازم در جهت راه اندازی و استفاده گسترده از تکنولوژی روز در مبادلات بازرگانی کشور نظیر تجارت الکترونیکی، تبادل الکترونیکی اطلاعات و خط نماد و تدوین نظام جامع اطلاع رسانی بخش بازرگانی.

ـ هدایت سیاستهای ارزی، پولی و تولیدی در جهت تحقق سیاستهای تجاری

ـ ایجاد ساز و کار مناسب برای بهینه شدنه مصرف کالاهای اساسی و هدایت هدفمند یارانه های مربوط به امر تولید کالاهای مزبور در داخل کشور.

ـ نظارت بر واردات به موقع کالاهای اساسی ، حساس و ضروری از طریق حضور مؤثر در بازارهای جهانی و انعقاد قراردادهای مناسب و بهینه و ایجاد هماهنگی های لازم.

ـ سیاستگزاری و برنامه ریزی در جهت نظارت بر امور مربوط به تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول زمان بندی گشایش اعتبارات.

ـ سیاستگزاری و برنامه ریزی در جهت تعیین اولویت نظارت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان.

ـ انجام وظایفی که براساس قوانین موضوعه کشور به عهده وزارتخانه گذاشته شده است.

منبع سایت وزارت بازرگانی

 

[ جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ Hadis ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

دانش اگر در ثریا هم باشد مردمانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت... پیامبر اعظم(ص)
موضوعات وب
امکانات وب
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت