راز موفقیت

خوشبختی ما در سه جمله است:

 تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا
 

ولی ما با سه جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم:

حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا

/ 3 نظر / 3 بازدید
مرضیه

زانو نمی زنم،حتی اگر سقف آسمان کوتاه شود

مرضیه

بهار در مي كوبد پنجره را باز كن تا فرداي صبح روشن با شادي و شوق، فرياد زند: نوروزت مبارك

سلیم

هر گاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات را هم خودت شکل می دهی.