ضرایب دروس گرایش مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری

مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری

دروس

ضرایب

زبان عمومی و تخصصی

3

ریاضی و آمار

2

تئوریهای مدیریت

3

اقتصاد خرد و کلان

2

تحقیق در عملیات

2

مدیریت مالی

2

بازاریابی

2

 منبع   www.modir.ir

/ 1 نظر / 24 بازدید
مرضيه

خوب بود... به موقع اطلاع رساني كردي...[لبخند]