دل نوشته........

هر کس بد ما به خلق گوید          ما دیده بر او نمی خراشیم

ما خوبی او به خلق گوییم           تا هر دو دروغ گفته باشیم.....

/ 2 نظر / 5 بازدید
امیر

بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم(خطاب به اون)

علي

بيخيال بابا.دل نوشته...؟ طرفتو كه ضايع ميكني اينجوري!!