دروس رشته مدیریت بازرگانی

دروس رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی :

 

1-اصول حسابداری 1

2-اصول حسابداری 2

3-اقتصاد خرد

4-اقتصاد کلان

5-آمار و کاربرد در مدیریت 1

6-آمار و کاربرد در مدیریت 2

7-بازاریابی و مدیریت بازار

8-بازاریابی بین الملل

9-بازرگانی بین الملل

10-بهره وری و تجزیه و تحلیل در سازمان

11-پول و ارز و  بانکداری

12-تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

13-تحقیق در عملیات 1

14-تحقیق در عملیات 2

15-تحقیقات بازاریابی

16-توسعخ اقتصادی و برنامه ریزی

17-حسابداری صنعتی 1

18- حسابرسی 1

19-حقوق اساسی

20-حقوق بازرگانی

21-حقوق بازرگانی بین الملل

22-روابط صنعتی

23-روانشناسی کار

24-روش تحقیق در مدیریت

25-ریاضیات و کاربرد در مدیریت 1

26-ریاضیات و کاربرد در مدیریت 2

27-زبان تخصصی 1

28-زبان تخصصی 2

29-زبان تخصصی 3

30-زبان تخصصی 4

31-سازمان پولی و مالی بین الملل

32-سمینار در مسایل بازاریابی

33-سمینار در مسایل مالی

34-سیاست پولی و مالی

35-سیستم های خرید و انبارداری و توزیع

36-سیستم های اطلاعات مدیریت

37-مبانی سازمان و مدیریت

38-مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

39-مدیریت استراتژیک

40-مدیریت تولید

41-مدیریت مالی 1

42-مدیریت مالی 2

43-مدیریت رفتار سازمانی

44-مدیریت منابع انسانی

45-کامپیوتر و کاربرد در مدیریت

/ 0 نظر / 130 بازدید