دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1388

 

روزانه - مدیریت بازرگانی

دانشگاه

نیمسال اول

نیمسال دوم

ملاحظات

دانشگاه اصفهان

11

0

گرایش بازاریابی - فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

11

0

گرایش مدیریت تحول - فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

6

0

گرایش مدیریت مالی - فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

2

0

گرایش بازاریابی-شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

2

0

گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه

دانشگاه اصفهان

2

0

گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه

دانشگاه الزهرا(س)

6

0

فقط زن - گرایش بازاریابی

دانشگاه الزهرا(س)

0

6

فقط زن - گرایش مدیریت مالی

دانشگاه ایلام

2

0

-

دانشگاه تبریز

4

0

گرایش بازرگانی بین الملل

دانشگاه تبریز

1

0

گرایش بازرگانی بین الملل-شیوه آموزش محور

دانشگاه تربیت مدرس

6

0

-

دانشگاه تربیت مدرس

2

0

بورسیه کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه

دانشگاه تهران

5

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه تهران

0

5

گرایش بازرگانی بین المللی

دانشگاه تهران

5

0

محل تحصیل قم

دانشگاه سمنان

4

0

گرایش بازاریابی

دانشگاه سمنان

4

0

/ 2 نظر / 7 بازدید
مرضيه

سلاااممم. مرسسيييييي.به خودم اميدوار شدم با بالا رفتن ظرفيت ها...[گل][چشمک]

سعید

سلام خسته نباشی معلومه زحمت کشیدی ها[نیشخند]