# اعتماد

اعتماد عمومی پیوند بین شهروندان و دولت

اعتماد عمومی پیوند بین شهروندان و دولت نویسندگان : حدیث عالی1*، نازنین خرمالی2، خدیجه نظری 3   1-دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 374 بازدید