# اعتماد_عمومی

حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی

عنوان مقاله: حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتیمولف/مترجم: مهدی صانعیموضوع: مدیریت دولتیسال انتشار(میلادی): 2006وضعیت: تمام متنمنبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم-شماره ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 30 بازدید