# شهروندان

اعتماد عمومی پیوند بین شهروندان و دولت

اعتماد عمومی پیوند بین شهروندان و دولت نویسندگان : حدیث عالی1*، نازنین خرمالی2، خدیجه نظری 3   1-دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 116 بازدید

حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی

عنوان مقاله: حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتیمولف/مترجم: مهدی صانعیموضوع: مدیریت دولتیسال انتشار(میلادی): 2006وضعیت: تمام متنمنبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم-شماره ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 6 بازدید