# قدرت

حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی

عنوان مقاله: حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتیمولف/مترجم: مهدی صانعیموضوع: مدیریت دولتیسال انتشار(میلادی): 2006وضعیت: تمام متنمنبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم-شماره ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید

معیارهایی برای مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی

معیارهایی برای مدیریت و افزایش کارایی بازاریابی   بدون داشتن معیارهایی برای ردیابی نحوه انجام کار، بازاریابی و داشتن برنامه های تجاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید